Uncategorized

Pesten op werk – treiteren wegwerken op de werkvloer

pesten op het werk wegwerken

Pesten is van alle tijden. De kans is daarom ook groot dat er op jouw werkvloer één van de collega’s door anderen wordt gepest. Het begint vaak als een geintje, maar het slachtoffer kan er uiteindelijk ernstig onder lijden. Dit hoort niet bij een professionele werksfeer. Daarom moet jij als collega er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het pesten niet voorkomt of voortgezet wordt. Hieronder volgen een aantal maatregelen die jij kunt nemen om pesten binnen een bedrijf zo veel mogelijk terug te dringen.

Klachtencommissie

Om gepest op de werkvloer te voorkomen, moet het bedrijf wel in de eerste plaats aan een gezonde bedrijfscultuur voldoen. Voorwaarden hiervoor zijn onder meer de aanwezigheid van een goede interne communicatie en dat collega’s elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Daarnaast komt het voor dat veel bedrijven een anti-pestbeleid hebben. In dit beleid staan de sancties die werknemers opgelegd kunnen krijgen als zij pesten op de werkvloer. Deze sancties horen naar behoren hoog genoeg te zijn om dergelijk gedrag te voorkomen.

Een ander onderdeel waar bedrijven over moeten beschikken, is een klachtencommissie waar slachtoffers terecht kunnen als ze gepest worden. De commissie dient deze klachten serieus te behandelen, te registreren en te rapporteren. Daarnaast is het handig als je op de werkvloer een vertrouwenspersoon hebt. Bijvoorbeeld een collega of leidinggevende waarbij je pestgedrag kunt signaleren en bespreken.

Samen aanpakken

Het belangrijkste in het aanpakken van pesten binnen de werksfeer is dat je er niet alleen voor staat. In je eentje valt dit probleem namelijk moeilijk op te lossen. Daarom is het goed om bij andere werknemers te peilen of zij het ook zien en of zij bereid zijn om er wat aan te doen. De meest simpele manier om het op te lossen is namelijk om de pester op zijn of haar gedrag te wijzen.

Ook jouw werkgever moet actie durven ondernemen als hij eenmaal op de hoogte is gesteld van pestgedrag. Bedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht om dit tegen te gaan. Vakbonden kunnen namelijk maatregelen en sancties tegen bedrijven nemen die deze wetgeving niet in acht nemen. Ook kun je zelf naar de Arbotelefoon bellen om te melden dat jouw werkgever zich te weinig inzet tegen pesten op de werkvloer.

Bespreekbaar

Een basisvoorwaarde om pesten tegen te gaan, is dat het bespreekbaar moet zijn op de werkvloer. Werkgevers moeten hier dan ook het goede voorbeeld in geven. Zij kunnen dit doen door ongewenst gedrag openlijk te bespreken met het personeel. Daarnaast is het ook goed als een bedrijf kijkt of zij zelf niet de druk verder op de ketel zetten bij gepeste werknemers. De productienormen horen reëel te zijn en daarnaast moeten ongezonde vormen van prestatiedrang onder collega’s ingeperkt worden.

You Might Also Like